Muški principi

Muški principi

Svaki čovjek treba pažljivo birati principe za sebe tako da mu služe kao stožer, usmjeravaju, ali ne ograničavaju uzalud. Važna životna načela koja treba slijediti upravo sada.

Načelo je opće pravilo za krug konkretnijih pravila. Načelo regulira ponašanje u krugu situacija, nešto propisuje, a nešto zabranjuje. Principijelna osoba - osoba koja ima čvrsta načela, drži se svojih principa.

Životna načela - načela koja je osoba usvojila u odnosu na svoj život u cjelini.

Za religiozne ljude zapovijedi ispunjavaju ulogu životnih načela. Možemo reći da su načela života zapovijedi nereligioznih ljudi.

Svjesna osoba pažljivo odabire principe za sebe tako da služe kao stožer, usmjeravaju ga, ali ne ograničavaju nepotrebno. Principi ne moraju biti slijepi.

Sve dok principi rade za životne vrijednosti i ciljeve, oni su potrebni. Ako se počnu miješati, potrebno ih je ispraviti, provjeriti u odnosu na ciljeve i formulirati kao sredstvo za postizanje određenih životnih ciljeva.

U životu su ljudi sa stvarnim životnim principima prilično rijetki. Poštivati ​​svoje principe znači zapamtiti ih, razmišljati o njima, odlučiti o prikladnosti i načinu primjene: sve to zahtijeva uključivanje glave i uma, dok je većina ljudi navikla na život s osjećajima, navikama, općenito, nepromišljeno. “Slijeđenje principa” češće je među muškarcima nego među ženama, ali je i prilično rijetko među muškarcima. Razgovor o principima je češće pojam na brzinu, radi doskočice ili situacijske potrebe. Ljudi često situacijski, u hodu, sami sebi izmišljaju principe kako bi opravdali impulzivnu želju.

Uobičajene muške greške koje je bolje nikada ne činiti

Ali postoje značajna i ispravna muška načela. Važna životna načela:

Muški principi

jedan. Poštujte starije

2. Pomozi onima koji trebaju moju pomoć

3. Uvijek nastojte sve obaviti na vrijeme

4. Nemojte se obeshrabriti, bez obzira što vam se dogodi u životu

5. Cijeneći život svake osobe

6. Nemojte se rugati životinjama

7. Uključite se u samorazvoj i samoobrazovanje

osam. Nikada nemojte prestati sa samoobrazovanjem, jer čak i ako učite cijeli život, ipak nećete naučiti sve

9. Ne opterećujte druge svojim problemima, jer oni imaju dovoljno svojih

10. Čuvajte obitelj i prijatelje, jer ako ne ja, onda tko

jedanaest. Ne pokušavaj zvučati bolje nego što jesam. Kako god pokušali sakriti svoje pravo ja, to će ipak izaći na vidjelo

12. Ne ulazite uzalud u sukobe

trinaest. Nastojte doći do cilja i ne odustajati na pola puta

14. Ne hodajte glatko kroz život, zaobilazeći sve prepreke, već ih pokušajte prevladati

15. Uvijek držite svoja obećanja kad god je to moguće

Članci o toj temi